Over SAMM

Studievereniging Academie Mens & Maatschappij (SAMM) is de belangenhartiger voor de studenten Social Work aan de hogeschool Saxion. Bij SAMM staat de student centraal, net als bij onze academie. Samen proberen wij studenten een leuke, leerzame en onvergetelijke tijd te bieden. Ons streven is om studenten het beste uit hun studietijd te laten halen. Dit kan zijn door middel van verdieping en/of verbreding op de lesstof, door hun netwerk uit te breiden, door ontspanning en plezier aan te bieden en meer.  Wijze lessen, indrukwekkende verhalen en mooie herinneringen  voor de toekomst. Met behulp van onze toegewijde commissieleden, organiseren wij onder andere: gastcolleges, workshops, werkveldbezoeken, studiereizen, ontspanningsactiviteiten, borrels en feesten.

De geschiedenis van SAMM

Voorheen bestond Academie Mens en Maatschappij bij Saxion Enschede uit meerdere opleidingen, die later zijn samengevoegd tot Social Work.
In die tijd waren een deel van deze opleidingen Voltijd Euregionaal (voor Duitse studenten), maar helaas was het voor de Duitse studenten moeilijk om houvast te vinden binnen de school en opleiding.Daarvoor kregen Juliane Voß en Felix Moritz in het school jaar 2011/2012 het idee om deze studenten wat beter op weg te helpen, namelijk het oprichten van een studievereniging. Dit was het begin van Studievereniging Academie Mens en Maatschappij (SAMM). In het schooljaar 2012/2013 breiden er zes enthousiaste studenten verder op dit idee, waarna er eindelijk de eerste officiële stappen konden worden gemaakt tijdens de introductiedagen in augustus 2013.
Het doel: leden werven en enthousiast maken voor onze kersverse vereniging. Op 17 december 2013 was het zover!
De statuten waren opgesteld en konden bij de notaris worden getekend. En hiermee werd SAMM officieel erkend als volwaardige
studievereniging die zich inzette voor de belangen van de studenten binnen Academie Mens en Maatschappij.

Bedenkers: Juliane Voß & Felix Moritz
Plannen & aanpak: Eva Wunderlich, Marion Dierkes, Rosanne Meijer, Felix Moritz, Niek Rougoor en Maren Wilke.

Jaar 0: Oprichting
Op 17 december 2013 was het zover! De statuten waren opgesteld en konden bij de notaris worden getekend. En hiermee werd SAMM officieel erkend als volwaardige studievereniging die zich inzette voor de belangen van de studenten binnen Academie Mens en Maatschappij.

Jaar 1:
Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!

Jaar 2:
Hier komt hopelijk binnenkort meer informatie!

Jaar 3: Verbinding
De vereniging had haar wortels inmiddels al goed in de aarde. De vraag voor aanvullende studie- en studentenactiviteiten bleef groeien en daarmee ook het aantal leden dat de vereniging telde. Het vierde bestuur der SAMM heeft daarom besloten haar takken enigszins te verbreden, door verbinding te zoeken bij andere verenigingen en binnen de academie.

Jaar 4: Professionalisering
Door alle inzet van de vorige besturen, was het steeds duidelijker dat SAMM er nu echt bij hoorde als vereniging, zowel intern als extern. Het was tijd om de vereniging te verstevigen en verduidelijken; Professionaliseren als het ware.
Handleidingen werden opgesteld om taken te verduidelijken, nieuwe systemen werden onderzocht en in gebruik genomen en een privacybeleid conform de nieuwe wetten werden opgesteld. Dit bestuur heeft er alles aan gedaan om zich te professionaliseren tegenover haar leden, de academie en de externe partijen.
Naast het professionaliseren van de vereniging, heeft het vijfde bestuur verder gebreid op het doel om de verbinding met andere partijen te vergroten. Zo hebben ze periodieke gesprekken met de academiedirecteur en management team ingesteld om de communicatielijnen tussen de vereniging en de academie te versterken. Door deze samenwerking heeft SAMM veel meer kunnen aansluiten op de belangen van haar leden en daarnaast docenten meer betrokken laten zijn met de vereniging.

Jaar 5: Vernieuwing
Er vond een opmerkbare verschuiving plaats in de wensen van de nieuwe leden, dus heeft het zesde bestuur zich gericht op het vernieuwen van SAMM. Naast het verder doorzetten van het professionaliseren van de vereniging, is er dus veel aandacht geweest op het aanspreken op de verschillende leden. Er is een website gemaakt, er is meer aandacht gericht op (eenduidige) promotie en er zijn veel ideeën ingeschoten en van de grond gebracht om aan te sluiten op de verschillende behoeften van de leden. Zo hebben er onder andere veel veranderingen plaatsgevonden binnen en rondom het SAMM kantoor, zodat meer leden zich er welkom zouden voelen terwijl de professionele uitstraling bewaard bleef.
Natuurlijk kunnen we ook niet vergeten dat SAMM’s eerste lustrum (viering van een vijfjarig bestaan) heeft gevierd. Met onze allereerste lustrumcommissie en veel hulp van externen, heeft SAMM haar best gedaan om ieder voorgaande jaar te overtreffen door niet alle nieuwe, toffe ideeën waar te maken, maar ook door de meest succesvolle mijlpalen van SAMM terug te laten komen tot het meest onvergetelijke jaar dat de vereniging ooit heeft gekend!

Jaar 6: Op het randje
Per studiejaar 2019/2020 breken we dan al aan bij SAMM’s zesde levensjaar.
Houd de website, de nieuwsbrief en onze Social Media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen binnen de vereniging.